สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ จัดอบรม ถ่ายให้ปัง ตังค์ก็ได้


       มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตโดย สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์จัดโครงการอบรมพื้นฐานการถ่ายภาพและการแต่งภาพเบื้องต้นเพื่อการขายออนไลน์  ในหัวข้อ “ถ่ายให้ปัง ตังค์ก็ได้”เพื่อนำความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับการถ่ายภาพ นำไปต่อยอดการขายภาพออนไลน์ได้ในอนาคต ภายในงานมีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยมี ผศ.ดร.สุเทพ เดชะชีพ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ

       ภายในงานได้รับเกียรติจากดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิจัย  พร้อมด้วย อาจารย์วิญลี่ รุ่งฤดีสมบัติกิจและอาจารย์บริรักษ์ บุณยรัตพันธุ์อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ เป็นวิทยากรมาให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ชั้น 11อาคารเกษมนครา วิทยาเขตร่มเกล้า

ข่าววันที่ : 08/01/2018