คณะสภาทนายความ เยี่ยมชม ม.เกษมบัณฑิต


      คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ให้การต้อนรับ คณะสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯในโอกาสการประชุมคณะทำงานเพื่อหาแนวทางในการดำเนินการตามกรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสภาทนายความกับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมบรรยากาศ การเรียนการสอนของแต่ละคณะ อาทิ คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน คณะนิติศาสตร์ และศูนย์Sports Complex โดย อาจารย์อำนวย อังกาบสี รองอธิการบดีวิทยาเขตร่มเกล้า พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุเทพ เดชะชีพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณบดีคณะนิเทศศาสตร์รศ.ดร.ประสาน บุญโสภาคย์ รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์และคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ ร่วมต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

 

ข่าววันที่ : 08/01/2018