อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเเก่นักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ


    อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง จิตวิทยาการทำงาน ให้เเก่นักศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ในวันที่ 24 ธันวาคม 2560

ข่าววันที่ : 09/01/2018