คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมงานออกบูรเปิดบ้านวิชาการ ณ โรงเรียนทินกรพิทยานุสรณ์


    คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตร่วมจัด กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ  “การตรวจสมรรถภาพร่างกาย”ให้แก่ผู้บริหาร ครูอาจารย์ และนักเรียน ณ โรงเรียนทินกรพิทยานุสรณ์ เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2560 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ อะรอฉาด ใบตุเหลาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนทินกรพิทยานุสรณ์ ได้รับการตรวจสมรรถภาพร่างกายในครั้งนี้ ตลอดการจัดกิจกรรมมีครูและนักเรียนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 111 คน และทางโรงเรียนอยากให้มีการจัดกิจกรรมเช่นนี้ทุกปี อีกทั้งยังได้รุ่นพี่ศิษย์เก่าจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา พูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้กับน้องๆนักเรียนให้โรงเรียนทินกรพิทยานุสรณ์ เพื่อให้นักเรียนมีข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า 

ข่าววันที่ : 28/01/2018