คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เปิดบ้านต้อนรับ คณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า


       คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ให้การต้อนรับ อาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ในโอกาสมาเยี่ยมชมความทันสมัยของห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ภายใต้โครงการ Kasem Open House 2017  โดยให้ร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เพื่อทราบพรสรรค์ทางการกีฬารายบุคคล และได้รับฟังห้องปฏิบัติการออกกำลังกายโดยใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยใหม่ เพื่อให้นักเรียนมีข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา 

 

ข่าววันที่ : 28/01/2018