มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปีการศึกษา 2559


         มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปีการศึกษา 2559 นับเป็นบัณฑิตรุ่นที่ 26โดยมี ฯพณฯ ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบปริญญาแด่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 2,526 คน จำแนกเป็นระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจำนวน 14 คน ระดับปริญญามหาบัณฑิตจำนวน 138 คน ระดับปริญญาบัณฑิตจำนวน 2,292 คน

        ในปีนี้มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ผู้ที่อุทิศตน ปฏิบัติงาน สร้างประโยชน์แก่บ้านเมือง และเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อื่น จำนวน 3 ท่าน คือ นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร นายพลากร สมสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้านนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร และนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ ณ ห้องเกษมสโมสร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม พุทธศักราช 2561

ดูแยกภาพหรือดาวน์โหลดได้ที่นี่...คลิก

ข่าววันที่ : 02/02/2018