ประมวลภาพและสรุปอันดับเหรียญจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ ครั้งที่ 45


         สรุปอันดับเหรียญจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ ครั้งที่ 45 ระหว่างวันที่ 22 – 31 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ติดอันดับที่ 3 ของมหาวิทยาลัยเอกชน และอยู่ในอันดับที่ 6 ในตารางการแข่งขัน จาก 114 สถาบันทั่วประเทศ นักกีฬาเกษมบัณฑิต เก็บเหรียญมาได้ทั้งสิ้น 19 เหรียญทอง 22 เหรียญเงิน 27 เหรียญทองแดง

ดูภาพเพิ่มเติม

ข่าววันที่ : 05/02/2018