นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการเครือข่ายวิศวกร ครั้งที่ 9


    นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการเครือข่ายวิศวกร ครั้งที่ 9 ในวันที่ 25-27 มกราคม 2561 ณ เขื่อนวชิราลงกรณทม จ.กาญจนบุรี  จัดโดย สมาคม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท)

     รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมนางสาวอรจิรา  เพ็ชรรัตน์  (59-04014-26611) และ นางสาวกัลยา  ราชกิจ  (59-04014-26295)

ดูเภาพอื่นๆหรือดาวน์โหลด...คลิก

ข่าววันที่ : 07/02/2018