มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมแสดงความยินดี วันสถาปนาสำนักงานเขตสวนหลวง ก้าวสู่ปีที่ 25


         ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พร้อมด้วย ดร.ศรัณย์ สายฟ้า ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร นำแจกันดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี แด่ นายพินิต อารยะศิลปะธร ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง ในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานเขตสวนหลวง ก้าวสู่ปีที่ 25 ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตสวนหลวง เมื่อวันที่ 25 

มกราคม 2561 

ข่าววันที่ : 07/02/2018