นักศึกษาต่างชาติ ประเทศอิตาลี เข้าพบอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต


     อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นำนักศึกษาต่างชาติ ประเทศอิตาลี จำนวน 5 คน ได้แก่  Ms.Nadije Ffuessel,  Ms.Sophia  Oberjakober, Ms.Federica Iadeluca, Mr.Elias Pupp และ Mr.David  Richer เข้าพบ ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี ในโอกาสเข้ามาแนะนำตัวเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กับ University of Bozen-Bolzano ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตพัฒนาการ 

ข่าววันที่ : 13/02/2018