คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนาอบรม บิทคอยน์สกุลเงินในรูปแบบใหม่


       นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 จัดโครงการสัมมนาอบรมเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการ...หัวข้อ “บิทคอยน์สกุลเงินในรูปแบบใหม่” โดยมีวิทยากรจาก บริษัท ไทยชิมิสึ  จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัทก่อสร้างที่มีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่น มาให้ความรู้และประสบการณ์กับนักศึกษา การจัดสัมมนาอบรมครั้งนี้ เป็นหนึ่งในรายวิชา CS.323 Seminar In Social Skills Development For Career ภาคการศึกษาที่ 2/2560 จัด ณ ห้อง R2601 ชั้น 6 อาคารเกษมนครา วิทยาเขตร่มเกล้า  

ข่าววันที่ : 13/02/2018