นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้รับเหรียญรางวัลการศึกษาดีเด่น กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ


   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำนิสิตนักศึกษาเรียนดี เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 โดย กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

     ในการนี้ นายธริศร์  นาคนัทที นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ซึ่งมีผลการเรียนดีเด่น ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม  3.68  ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลดังกล่าว ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ข่าววันที่ : 13/02/2018