นักศึกษาคณะจิตวิทยา กลุ่มวิชาโทพัฒนาการเด็กปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมพัฒนาการคิด ให้กับเด็กนักเรียนชั้น อนุบาล 2 โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร


    นักศึกษาคณะจิตวิทยา กลุ่มวิชาโทพัฒนาการเด็กปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมพัฒนาการคิด ให้กับเด็กนักเรียนชั้น อนุบาล 2 โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร เขตหนองจอก กรุงเทพฯ   ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:30-11:00 น.

กิจกรรมพัฒนาการคิดในครั้งนี้ แบ่งกิจกรรมเป็น 3 ส่วน ได้แก่

  1.  กิจกรรมเล่านิทาน
  2.  กิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์
  3.  กิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

ข่าววันที่ : 28/02/2018