มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้อันดับ 8 มหาวิทยาลัยเอกชนที่ได้รับความนิยม และ ติด 1 ใน 5 ด้านความเป็นเลิศทางการวิจัย


      มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ติด 1 ใน 5 ด้านความเป็นเลิศทางการวิจัย ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ด้าน EXCELLENCE RANK หรือความเป็นเลิศทางด้านการวิจัย โดย Webometrics ประเทศสเปน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้อันดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย โดยเกณฑ์นี้วัดจากจำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ และได้รับการอ้างอิงจากฐานข้อมูล SCIMAGO

       และได้อันดับ 8 มหาวิทยาลัยเอกชนที่ได้รับความนิยม โดบเว็บ www.4icu.org
หรือเว็บมหาวิทยาลัยยอดนิยมระดับโลก ที่มีการสืบค้นและเข้าชมมากที่สุดจากตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา จาก 200 ประเทศทั่วโลก ด้านการเข้าชม ความไว้วางใจ การเชื่อมโยง
ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยให้นักศึกษาจากนานาชาติ รวมทั้งบุคลากรด้านการศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมากขึ้น โดยเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยจะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน มีการอัพเดทข้อมูลข่าวสารที่สม่ำเสมอ จึงเข้าหลักเกณฑ์การจัดอันดับความนิยมเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่กรกฎาคม ค.ศ. 2005 และรายงานผลปีละ 2 ครั้ง ในเดือนกรกฎาคม เรียกว่า uniRank University Ranking

ข่าววันที่ : 05/03/2018