อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ กลยุทธ์ติดอาวุธให้ลูกศิษย์


      เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการ กลยุทธ์ติดอาวุธให้ลูกศิษย์ Soft Skills : พัฒนาบุคลิกภาพพร้อมทำงานเข้าสู่โลกการทำงาน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

ข่าววันที่ : 16/03/2018