ม.เกษมบัณฑิต จับมือ โรงเรียนสุภาพบุรุษเดินเรือ ร่วมกันผลิตบุคลากรปฏิบัติงานบนเรือสำราญ เรือสินค้า


          ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ลงนามร่วมกับ  นายธีระศักดิ์ อัจฉริยวิทย์กุล ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนสุภาพบุรุษเดินเรือ เพื่อร่วมกันผลิตบุคลากรที่มีคุณสมบัติและความสามารถในการปฏิบัติงานบนเรือสำราญ เรือสินค้า มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณวุฒิที่สูงขึ้นมีทักษะเพิ่มเติมและมีประสบการณ์จริง รวมถึงการได้รับใบอนุญาตต่างๆ ที่สามารถเข้าทำงานในอุตสาหกรรมการขนส่งทางน้ำได้ ในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อจัดการศึกษาและฝึกปฏิบัติงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กับโรงเรียนสุภาพบุรุษเดินเรือ โดยมี คณะผู้บริหารทั้ง 2 สถาบัน ร่วมเป็นพยานในพิธีลงนามในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

 

ข่าววันที่ : 02/05/2018