คณะบริหารธุรกิจ ร่วมรับ SET e – learning หลักสูตรออนไลน์ด้านตลาดทุน จากตลาดหลักทรัพย์ฯ


อาจารย์ สุรีย์พร เกียรติเฉลิมพร  รองคณบดี อาวุโส คณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้แทน เข้ารับมอบ  SET  e – learning หลักสูตรออนไลน์ด้านตลาดทุนจาก ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยการเรียนการสอน ด้านวางแผนการเงินและการลงทุน ให้แก่มหาวิทยาลัยซึ่งมีมหาวิทยาลัยเข้ารับมอบทั้งสิ้น 101 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านตลาดทุน รวม 28 หลักสูตร เชื่อมโยงไปยังคลังความรู้ 1,800 รายการ ครอบคลุมความรู้ด้านวางแผนการเงินการลงทุนและผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ณ หอประชุมศาสตราจารย์ สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561

ข่าววันที่ : 06/06/2018