มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จับมือ สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมพัฒนาหลักสูตรนายหน้าฯ


   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมบันทึกลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี ดร.วัลลภ  สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ นายพลชัย ชัยยศมานนท์ นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย เป็นผู้ลงนาม ร่วมถึงดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา และนายประวิทย์ อนุศิริ อุปนายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ลงนามเป็นพยาน

   การลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ เพื่อร่วมกันจัดทำหลักสูตรนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ทั้งหลักสูตรระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมทั้งการใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่ของสมาคมฯ รวมทั้งจัดอบรมและจัดสอบของสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทยอีกด้วย จัด ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตพัฒนาการ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

ข่าววันที่ : 04/07/2018