เด็กเกษมบัณฑิต ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน


   คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” เพื่อกระตุ้นจิตสำนึก และแสดงพลังรณรงค์ต่อต้านการใช้ยาเสพติดทุกประเภท ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ถนนสีหบุรานุกิจ เขตมีนบุรี

ข่าววันที่ : 04/07/2018