รับน้องใหม่ เด็กเกษม รหัส’61


   ฝ่ายกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อสร้างมิตรภาพและความสามัคคีระหว่างรุ่นน้องและรุ่นพี่  โดยหลีกเลี่ยงความรุนแรง ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล

   นอกจากนี้ในช่วงบ่ายยังมี กิจกรรมประชุมเชียร์ และพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ โดยมี ดร.สุวัฒน์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นประธาน และร่วมผูกข้อมือนักศึกษาใหม่ ร่วมกับคณาจารย์ ณ วิทยาเขตร่มเกล้า เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

ข่าววันที่ : 04/07/2018