สานฝันปันโอกาส โครงการธนาคารกีฬาเทิดพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต


   สานฝันปันโอกาส โครงการธนาคารกีฬาเทิดพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยการสนับสนุนของสมาคมการค้าเครื่องกีฬา มอบอุปกรณ์กีฬาชนิดต่างๆให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระทพรัตนราขสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่1 ผ่านกองบัญชาการตำรวจตระเวนขายแดน โดยมีพล ต.ต. วิชิต ปักษารองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องรับรองกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
 
ข่าววันที่ : 12/07/2018