โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ภาคการศึกษา 1/2560


   ในภาคการศึกษา 2/2560 สาขาวิชาการขนส่งระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานและเปลี่ยนประสบการณ์ ประกอบรายวิชา TR 313 (การบริหารการขนส่งทางน้ำ) และ TR 314 (การบริหารการขนส่งทางท่อ) โดยการนำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และคณาจารย์ประจำสาขาวิชา เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยาย ณ  ท่าเรือศรีราชา สำนักงานศุกากรท่าเรือแหลมฉบัง  บริษัทปตท. จำกัดมหาชน และโรงไฟฟ้าวังน้อย เป็นต้น

ข่าววันที่ : 01/08/2018