สานสัมพันธ์สร้างสรรค์วิชาการ


   ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยผู้อำนวยการศูนย์และคณะทำงานเข้าพบ พล.ต.ต.สมพงษ์ ชิงดวง รรท.ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และประสานงานการร่วมมือทางวิชาการตามที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เมื่อวันที่8 พฤศิกายน 2561 ณ ห้องรับรองอาคารจุลละพราหมณ์กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ข่าววันที่ : 09/11/2018