Yoga Basics Instructor Course


   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดอบรมการเป็นผู้ฝึกสอนโยคะขั้นพื้นฐาน (Yoga Basics Instructor Course) เตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา อีกทั้งเป็นการเพิ่มเติมความรู้ให้กับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยในการอบรมครั้งนี้ ได้ใช้ Polarนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอนเพื่อวิเคราะห์อัตราการเต้นหัวใจ ในขณะอบรม ได้รับเกียรติจากคุณศุภชัย บุญชูสร วิทยากรชั้นนำในด้านการสอนโยคะจากประเทศอินเดีย  ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้น 9 อาคารเกษมทัศนา เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าววันที่ : 13/11/2018