มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจับมือธนาคารออมสินพัฒนาทุนกีฬาสู่ความยั่งยืน


     ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับธนาคารออมสินจัดโครงการGSB Sport Coacing)ด้วยการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลระดับ        T-Lisense ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างธนาคารออมสินกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ระหว่างวันที่3-7 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

ข่าววันที่ : 03/12/2018