โครงการสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์


โครงการสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ การปฏิบัติงานออกแบบองค์ความรู้ด้านการสร้างสรรค์ ผลงาน จัดแสดงผลงานที่ ณ หอศิลป์ กรุงไทยเยาวราช กรุงเทพฯ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2556

ข่าววันที่ : 26/06/2014