งานกีฬาฟุตบอลประเพณี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


งานกีฬาฟุตบอลประเพณี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 15 จัดขึ้นวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

ข่าววันที่ : 27/06/2014