สำนักบรรณสารได้รับเกียรติเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาคณะจิตวิทยา ปีการศึกษา 2556


สำนักบรรณสารได้รับเกียรติเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาคณะจิตวิทยา ปีการศึกษา 2556

 

เพื่อให้ทราบถึงวิธีการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ของสำนักบรรณสาร เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.56 ณ ห้อง 3503 อาคารเกษมสรรค์

ข่าววันที่ : 01/07/2013