Moving Forward to Success


ดร.สุวัฒน์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ Moving Forward to Success พร้อมรับฟังการบรรยายจากวิทยากร อาจารย์เอกชัย วรรณแก้ว ผู้เขียนชีวิตด้วยปลายเท้า ต้นแบบนักสู้ผู้พลิกชีวิตด้วยเท้าสองข้าง  ในหัวข้อ “ล้มให้เป็น ลุกให้ได้ สร้างอัศจรรย์พลังบวก” เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจ สร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนานักศึกษาให้สามารถใช้ชีวิตทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างมั่นคง  ปลอดภัย เป็นสุข สามารถยืนหยัดต่อสู้กับอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยจากนักศึกษารหัส 58 และปิดท้ายมินิคอนเสิร์ตจาก Kbu Band จัดโดย ศูนย์ให้คำปรึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา และสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ณ ห้องประชุมเกษมสโมสร  ชั้น 3  อาคารเกษมพฤกษา  วิทยาเขตร่มเกล้า  

ข่าววันที่ : 10/07/2015