โครงการ “ส่งเสริมความสุขสู่ชุมชน” โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและฝ่ายกิจการนักศึกษา


รูปแบบกิจกรรม : การแสดงโชว์บนเวทีสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนในชุมชน ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ “หนังใหญ่ มวยโบราณ ดนตรีลูกทุ่ง โชว์ลีลาศ การแสดงพื้นบ้าน แด๊นโชว์”

ข่าววันที่ : 27/08/2015