โครงการ “การตอกหนัง” โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม


รูปแบบกิจกรรม : ให้ความรู้และสาธิตการตอกหนังเป็นการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมที่เก่าแก่ชนิดหนึ่ง ของไทย เป็นการแสดงที่ใช้ตัวหนังขนาดใหญ่เป็นตัวละคร โดยมีผู้เชิดให้เกิดเงาบนจอ และใช้การพากย์ การเจรจา เป็นการดำเนินเรื่อง หลักฐานที่กล่าวถึงหนังใหญ่ที่เก่าแก่ ที่สุดอยู่ในกฎมณเฑียรบาลสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ แห่งกรุงศรีอยุธยา หนังใหญ่ได้รับการยกย่องว่าเป็น มหรสพชั้นสูง ใช้แสดงในงานพระราชพิธีและงานสำคัญของ แผ่นดิน

ข่าววันที่ : 27/08/2015