โครงการ “กฎหมายใกล้ตัวที่ควรรู้และให้บริการปรึกษา” โดยคณะนิติศาสตร์


รูปแบบกิจกรรม : ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายของคนในชุมชน เช่น หนี้สินในครัวเรือน หนี้สินบัตรเครดิต ฯลฯ ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน และให้คำแนะนและข้อมูลในการจัดทำบริหาร ได้แก่รร. และ กศน. ที่เกี่ยวกับรายวิชากทางด้านกฎหมาย

ข่าววันที่ : 27/08/2015