โครงการ “การนวดแบบกัวซา” โดยสำนักบรรณสาร


รูปแบบกิจกรรม : บรรยายการทำกัวซาพื้นฐาน คอ น่า สะบักไหล่ สาธิตจากของจริง โดยรวมที่มาของโรค วิธีการบำบัดรักษาด้วยตนเองเช่น อาการปวด อาการชา เฉพาะที่ นิ้วล็อค ไมเกรน ไหล่ติด เหน็บชาผู้สนใจเข้าร่วมจับคู่พร้อมกับอุปกรณ์ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นลงมือปฏิบัติ รอบละ ไม่เกิน 10 คน ทีมงานดูแลรายละเอียดให้รายละเอียดหลังทำกัวซา การปฏิบัติตัวเพิ่มเติม จากรูปภาพจัดนิทรรศการ

ข่าววันที่ : 27/08/2015