โครงการ “DIY ลดรายจ่าย ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน” โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา


รูปแบบกิจกรรม : เป็นการส่งเสริมอาชีพคนในชุมชนเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสามารถทำเองได้ด้วยตนเอง สอนทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม และ น้ำยาล้างจาน

ข่าววันที่ : 27/08/2015