โครงการ “ศิลปศาสตร์มุ่งมั่นสู่ชุมชน”โดยคณะศิลปศาสตร์


รูปแบบกิจกรรม : รอบเช้าสอนวิธีทำผ้ามัดย้อมและออกแบบลายด้วยตนเองพร้อมปฎิบัติจริง ส่วนรอบบ่ายสอนวิธีทำกระเป๋าและปฏิบัติจริง เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และนำสิ่งของเหลือใช้นำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

ข่าววันที่ : 27/08/2015