โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดร้านค้า”


โดยคณะบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(นานาชาติ) ร่วมกับห้างแม็คโคร รูปแบบกิจกรรม: บรรยายให้ความรู้และคำแนะนำการจัดร้านค้าปลีกชุมชน ณ ชุมชนวัดปากบ่อ และลงปฎิบัติจัดร้านค้าปลีกตัวอย่างให้ผู้ประกอบการ ณ ชุมชนวัดปากบ่อ

ข่าววันที่ : 27/08/2015