โครงการปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้มีการจัดกิจกรรม "โครงการปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์" เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีการศึกษา 2558 ได้จัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารเกษมสรรค์ วิทยาเขตพัฒนาการ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทราบถึงข้อมูลต่างๆที่สำคัญของคณะฯ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจและเชื่อมั่นในการเรียนการสอน สร้างความคุ้นเคยและความอบอุ่นระหว่างนักศึกษาใหม่กับคณาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่

ข่าววันที่ : 14/09/2015