มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

พิธีประสาทปริญญาบัตร

ระเบียบการและข้อมูลต่างๆ

1.ข้อปฏิบัติ "บัณฑิต" เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา 
2.ระเบียบการแต่งกาย พิธีประสาทปริญญา 
​​   2.1 ระเบียบการแต่งกาย พิธีประสาทปริญญา "สุภาพบุรุษ"
   2.2 ระเบียบการแต่งกาย พิธีประสาทปริญญา "สุภาพสตรี"
   2.3 ระเบียบการแต่งกาย พิธีประสาทปริญญา "สุภาพสตรี มุสลิม" 
   2.4 ระเบียบการแต่งกาย พิธีประสาทปริญญา "ข้าราชการ พลเรือนทุกหน่วยงาน"
3. ลำดับพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
4. แนะนำวิธีรับชุดครุยวิทยฐานะบัณฑิต 
5. แนะนำวิธีส่งคืนชุดครุยวิทยฐานะบัณฑิต (ได้ตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค. - วันที่ 22 ก.พ. 2562) 

​ประกาศ
1. ประกาศที่ ๔๕/๒๕๖๑ เรื่อง การแจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
2. ประกาศที่ ๔๖/๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งกำหนดการพิธีประสาทปริญญา ครั้งที่ ๒๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
3. ประกาศเรื่องใบเสร็จรับเงิน 
4. ตรวจสอบรายชื่อและลำดับหมายเลขผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
5. ตรวจสอบลำดับและเลขที่นั่ง ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 สำหรับพิธีวันซ้อมใหญ่ 


17/12/2018 09:18:44

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube