มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ความปลอดภัยในการทำงาน

   ประมวลภาพกิจกรรม  เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน  ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561  เรื่อง "ความปลอดภัยในการทำงาน"  ซึ่งจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารเกษมสรรค์ ชั้น 10 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ
 
 

14/01/2019 09:29:18

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube