มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รักษ์โลก

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา "คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รักษ์โลก" นำนักศึกษาเก็บขยะในวันซ้อมใหญ่ และในวันพิธีประสาทปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 และวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทั้งบัณฑิตใหม่และญาติบัณฑิต ทำให้มีขยะเป็นจำนวนมาก จึงได้จัดโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ ปลูกฝังจิตสำนึก มีจิตอาสาต่อมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เรื่องของการช่วยเหลือและดูแลสภาพแวดล้อมบริเวณภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในแง่ของการทำความสะอาด เพื่อตอบสนองต่อโครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า


07/02/2019 09:20:20

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube