มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560

   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560 นับเป็นบัณฑิตรุ่นที่ 27โดยมี ฯพณฯ ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบปริญญาแด่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 2,547 คน จำแนกเป็นระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจำนวน 11 คน ระดับปริญญามหาบัณฑิต จำนวน 188 คน ระดับปริญญาบัณฑิตจำนวน 2,348 คน

   ในปีนี้มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ผู้ที่อุทิศตน ปฏิบัติงาน สร้างประโยชน์แก่บ้านเมือง และเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อื่น จำนวน 3 ท่าน คือ นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา รับปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายอารีย์  วงศ์อารยะ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ณ ห้องเกษมสโมสร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พุทธศักราช 2562

                

 

 

                                    


07/02/2019 12:24:05

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube