มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คนยุคใหม่ งดพนัน ร่วมสร้างสรรค์ความสุข

   นักศึกษาและคณาจารย์สาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ สสส. จัดกิจกรรม “การสร้างสรรค์ข้อความโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อรณรงค์ต่อต้านการพนันออนไลน์ในกลุ่มเยาวชนคนยุคใหม่” เพื่อการค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ ภายนอกห้องเรียน ณ โรงเรียนเกษมพิทยา ในการร่วมกันสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อให้นักเรียนมัธยมได้รับความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของการพนันออนไลน์และมีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์สื่อโฆษณาดิจิทัล และนำไปไปเผยแพร่  ส่งต่อให้กับบุคคลที่ท่านรู้จักผ่านสื่อสังคมออนไลน์
 


 


14/03/2019 10:45:07

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube