มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว จัดทำ บริษัททัวร์จำลอง 

   สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์  ได้จัดทำบริษัททัวร์จำลอง เพื่อเป็นการฝึกการทำงาน การจัดตั้งบริษัททัวร์ การเสนองานให้กับลูกค้า การคิดโปรแกรมทัวร์ รวมถึงการออกทัวร์จริง ซึ่งได้รับการตอบรับจากบุคคลภายนอกเป็นอย่างดี


14/03/2019 11:08:03

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube