มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

โครงการปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2561

   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น โดยมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมและการปรับตัวของนักศึกษาใหม่และสร้างความคุ้นเคยและความอบอุ่นระหว่างนักศึกษาใหม่กับคณาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่ ผ่านทางกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ซึ่งเป็นกิจกรรมสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่  28 มิถุนายน  2561เวลา 12.00 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุม 2429 ชั้น 4 อาคารเกษมนครา วิทยาเขตร่มเกล้า


09/04/2019 10:58:06

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube