มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

โครงการสืบสานวัฒนธรรมการตีกลองร้องเพลงเชียร์พี่น้องสถาปัตย์

    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ขึ้นเป็นประจำทุกปีในซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดี สร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างรุ่นพี่และน้องใหม่ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และระหว่างน้องใหม่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์กับน้องใหม่และรุ่นพี่ในคณะวิชาอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย


09/04/2019 11:06:33

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube