มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกิจกรรมกีฬาภายในมหาวิทยาลัย เกษมเกมส์

   มหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดกิจกรรมกีฬาภายใน เกษมเกมส์ ปีการศึกษา 2561 ขึ้น ซึ่งทางสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้คัดเลือกและส่งผู้แทนนักกีฬาประเภทต่างๆ เพื่อเข้าทำการแข่งขันและทำกิจกรรมกองเชียร์ รวมถึงเข้าร่วมการแสดงความสามารถในวันพิธีปิด เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดี สร้างความสามัคคี ในกลุ่มนักศึกษา เสริมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง รวมถึงพัฒนาทักษะทางกีฬา และความกล้าแสดงออกซึ่งเป็นลักษณะเด่นและเอกลักษณ์เฉพาะตนของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์อีกด้วย


09/04/2019 11:11:36

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube