มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ประมวลภาพกิจกรรม "พิธีไหว้ครู (วิศวะวันทา) ประจำปีการศึกษา 2562"

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ประมวลภาพกิจกรรม "พิธีไหว้ครู (วิศวะวันทา) ประจำปีการศึกษา 2562"
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562  เวลา 12.30-16.30 น.
ณ ห้องสันนิบาต ชั้น 12 อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (วิทยาเขตร่มเกล้า)


13/09/2019 10:05:12

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube