มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร หลักสูตร” นวัตกรรมการบริหารจัดการ

   ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคลการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร หลักสูตร” นวัตกรรมการบริหารจัดการสู่การเปลี่ยนแปลง”สำหรับพนักงานระดับ6 รุ่นที่3 ระหว่างวันที่5-9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอัลมีรอซ เขตสวนหลวง กทม. ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต


08/08/2019 14:32:23

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube