มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ศูนย์นวัตกรรมร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดอบรม "นวัตกรรมการบริหารจัดการสู่การเปลี่ยนแปลง"

   ศูนย์นวัตกรรมการการพัฒนาทุนมนุษย์ ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร”นวัตกรรมการบริหารจัดการสู่การเปลี่ยนแปลง”สำหรับพนักงานระดับ3-5 รุ่นที่1 ระหว่างวันที่29-30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอัลมีรอซ เขตสวนหลวง กทม. ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต


13/09/2019 07:26:39

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube