กิจกรรม “การสร้างสรรค์ข้อความโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อรณรงค์ต่อต้านการพนันออนไลน์ในกลุ่มเยาวชนคนยุคใหม่”

กิจกรรม “การสร้างสรรค์ข้อความโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อรณรงค์ต่อต้านการพนันออนไลน์ในกลุ่มเยาวชนคนยุคใหม่”

   
 

กิจกรรม “การสร้างสรรค์ข้อความโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อรณรงค์ต่อต้านการพนันออนไลน์ในกลุ่มเยาวชนคนยุคใหม่” ณ รร.เกษมพิทยา

เป็นแนวคิดการจัดกิจกรรมในการศึกษาด้านการโฆษณาภายในห้องเรียน ถึงแม้จะเพิ่มวิชาความรู้ให้กับนักศึกษาแล้ว การค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ ภายนอกห้องเรียน ถือเป็นการเรียนรู้การปฏิบัติงานโดยตรงกับการทำงานจริง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *